festival krátkometrážních filmů 7. – 9. září 2018EN

Propozice festivalu

Rádi bychom Vás požádali o důkladné prostudování následujících propozic festivalu.

PROPOZICE FESTIVALU

Mezinárodní filmový festival Kraťasy je festivalem krátkometrážních filmů, který propojuje práci filmařů se širokou veřejností. Z tohoto důvodu preferujeme přítomnost Vás, autorů, přímo na našem festivalu. Festival jinak nevymezuje žádné žánry ani kategorie. Zasílat můžete hrané filmy, animované, dokumenty nebo klipy.

Přihlašování pro rok 2018 prodlouženo do 7.7.2018!

Podmínky přihlášení

 1. Autor snímku vyplní formulář pro přihlášení filmu. Formulář bude obsahovat všechny požadované náležitosti a bude řádně odeslán a přes platební bránu bude uhrazen registrační poplatek 100 Kč. Bez uhrazení tohoto poplatku nebude film přijat!
 2. Film nepřesahuje stopáž 30 min (je možné zasílat i delší snímky, které mohou být promítnuty po udělení výjimky pořadatelem)
 3. Film je ve formátu MOV (nebo MP4), h.264, 1080p (přístupné je i menší rozlišení, avšak ne méně jak 720p)
 4. Povoleny jsou libovolné obrazové formáty (4:3, 16:9, cinemascope)
 5. K filmu bude přiložen soubor ve formátu (.srt), který bude obsahovat titulky v anglickém jazyce ve správném načasování! V případě dodání nekorektních titulků si pořadatel vyhrazuje právo snímek vyřadit.Soubor bude pojmenovaný následovně:
 6. Autor dodá kopii filmu ve správném formátu doplněním odkazu (na některé z internetových uložišť) do přihlašovacího formuláře dostupného zde, kde přiloží veškeré potřebné dokumenty. V případě časového omezení odkazu ke stažení (uschovna.cz, wetransfer.com apod.) pořadatel neručí za přijetí snímku do výběrového kola!
  DOPORUČENÍ! Nejvhodnější způsob zasální snímku je přes odkaz na vimeo.com, kde autor umožní stažení snímku přes tlačítko DOWNLOAD. Přes tento odkaz lze také zasílat požadované titulky v srt. (bod č.5 podmínek)
 7. Soubor filmu je pojmenován následovně:
  • Název_filmu_Jméno_Autora_kategorie(dokument, hraný, animovaný, klip)
  • Příklad: Polednice_Jiří_Sádek_hraný
 8. Společně s filmem v plné kvalitě zašle autor odkaz na stažení traileru v libovolné délce. Autor uděluje souhlas s jeho veřejnou prezentací. V případě nedodání traileru si pořadatel vyhrazuje právo snímek vyřadit.
 9. Autor potvrzuje, že film má vyřešena veškerá autorská a jiná práva.
 10. Autor, respektive majitel autorských práv snímku, povoluje pořadatelům volně používat snímek v rámci filmového festivalu KRAŤASY.
 11. Při výběrovém procesu je kromě důrazu na obsahovou a vizuální stránku snímku zohledněno i potvrzení účasti tvůrce/tvůrců či osob spolupracujících na tvorbě osobně na našem festivalu. Toto kritérium není rozhodující, ale může k němu být přihlíženo v případě nerozhodného hodnocení při výběru.
 12. Potvrzuji, že údaje uvedené o mé osobě jsou pravdivé a úplné. Ve smyslu zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů souhlasím s jejich zpracováním pořadateli v rámci filmového festivalu Kraťasy a zveřejnění těchto údajů (vyjma mobilního čísla, emailu a roku narození). Dále souhlasím s uchováním údajů v databázi pro možnost kontaktovat autora v rámci festivalu.
 13. Odesláním formuláře autor souhlasí s veškerými podmínkami festivalu.